Site announcementsCourse categories


Available courses

 Isang katagang naglalarawan sa isang malawak na mga pag-aaral sa iba't ibang larangan na kinakasangkutan ng nakaraan at kasalukuyang pakikipag-ugnayan at kaugalian ng mga tao. Sa halip na nakatuon sa lalim ng alin mang mga paksa, nagbibigay ang araling panlipunan ng isang malawak na buod ng kaugalian ng sangkatauhan

Ang asignaturang Filipino ay ang mga pinag-aaralan sa paaralan na ginagamitan ng linguwaheng Filipino. Pinag-aaralan dito ang mga kahalagahan ng wikang Filipino, tamang gramatika ng pagsulat ng wikang Filipino, mga kuwento at iba pang akademikong papel na ginagamitan ng Filipino.

Ang asignaturang Filipino ay isa sa tinuturo sa pampublikong paaralan pati na din sa mga pribadong paaralan upang mapanatili ang pagiging makabansa ng mga kabataang Pilipino

Former Sorsogon State College Logo

Fundamental concepts of biochemistry, cell biology, genetics. Concepts include important organic molecules, cell structure and function, metabolism and enzyme activity, cellular respiration and photosynthesis, DNA structure, meiosis and mitosis, Mendelian genetics. Intended for science majors.